Vraag van de week: Heeft de KNVB een verzekering voor de leden van verenigingen?

De KNVB heeft twee collectieve aanvullende verzekeringen voor haar leden, de collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering.

Bij ongevallen/incidenten moet altijd eerst de ‘eigen’ verzekering ingeschakeld worden. Keert deze gedeeltelijk of niet uit dan pas kan men de collectieve verzekering van de KNVB inschakelen. Zie ook:

Beknopt dekkingsoverzicht Collectieve Ongevallenverzekering
Schadeformulier voor Collectieve Ongevallenverzekering

Beknopt dekkingsoverzicht Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering